Πετρέλαια Κίνησης BP με τεχνολογία ACTIVE

H βρωμιά είναι ένας κρυμμένος εχθρός που μπορεί να βρίσκεται στο εσωτερικό του κινητήρα σας.

Τα κοινά καύσιμα*, όπως είναι γνωστό, ευνοούν τον σχηματισμό καταλοίπων που μπορεί να συσσωρευτούν σε κρίσιμα μέρη του κινητήρα και μπορεί να οδηγήσουν σε:

  • Απώλεια στην απόδοση
  • Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου
  • Λιγότερο ομαλή λειτουργία του κινητήρα
  • Φθορές σε κρίσιμα μέρη του κινητήρα, όπως τα μπεκ ψεκασμού καυσίμου

Τα κατάλοιπα που συσσωρεύονται μπορεί να δημιουργήσουν περισσότερη βρωμιά στον κινητήρα – είναι ένας φαύλος κύκλος.

Με συνεχή χρήση, τα Πετρέλαια Κίνησης BP με τεχνολογία ACTIVE βοηθούν στη διατήρηση της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας του κινητήρα σας και βοηθούν στη μείωση των πιθανοτήτων να χρειαστεί το αυτοκίνητό σας συντήρηση εκτός προγράμματος.

* Κοινά καύσιμα είναι τα καύσιμα χωρίς πρόσθετα τα οποία πληρούν μόνο τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 228 και ΕΝ 590 για τη βενζίνη  και το πετρέλαιο αντίστοιχα